ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สถานีตำรวจภูธรโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พันตำรวจโท ประวิทย์ สุทธิเรืองอรุณ
สารวัตรใหญ่
   
   ประวัติโดยย่อ
      สถานีตำรวจภูธรโมถ่าย ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2512 ถนนสายเชิงสมอ-ปากหมาก หมู่ที่ 2 ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนเนื้อที่ 6 ไร่ มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 ตำบล 13 หมู่บ้าน เนื้อที่ 566.634 ตารางกิโลเมตร เมื่อปี พ.ศ.2522 ได้ถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้าโจมตีและเผาสถานที่ทำการและบ้านพักเสียหายทั้งหมด พ.ศ.2528 กรมตำรวจ ได้อนุมัติงบประมาณให้ทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรโมถ่าย ขึ้นมาใหม่ในที่ดินแปลงเดิม รวมทั้งบ้านพักและเรือนแถว จนถึงปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 ได้รับการยกฐานะให้มีอำนาจสอบสวนคดีอาญา มีเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
   ก.อาณาเขต
      ทิศเหนือ จดพื้นที่ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จว.สุราษฎร์ธานี
      ทิศใต้ จดพื้นที่ ต.เสวียด,ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จว.สุราษฎร์ธานี
      ทิศตะวันออก จดพื้นที่ ต.เวียง,ต.ป่าเว อ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี
      ทิศตะวันตก จดพื้นที่ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จว.ระนอง
   ข.ลักษณะทั่วไปของพื้นที่และประชากร
      สภาพพื้นที่โดยทั่วไป พื้นที่ตำบลโมถ่ายเป็นพื้นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพื้นที่ตำบลปากหมากเป็นพื้นที่ราบสูง ป่าเขา ประชากรส่วนใหญ่อยู่ตามลักษณะของพื้นที่แบบชนบท ซึ่งอาศัยอยู่ในที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง มีเพียงบางส่วนที่ยังคงอาศัยอยู่ในเขตของป่าสงวนแห่งชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลปากหมาก ประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ปาล์มน้ำมัน ทำสวนกาแฟ เป็นต้น
   พื้นที่รับผิดชอบ
      สถานีตำรวจภูธรโมถ่าย มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 ตำบล 13 หมู่บ้าน 2,032 หลังคาเรือน
      ตำบลโมถ่าย มี 6 หมู่บ้าน 799 หลังคาเรือน
      ตำบลปากหมาก มี 7 หมู่บ้าน 1,053 หลังคาเรือน
      จำนวนประชากร 10,035 คน ( ประชากรแฝง ประมาณ 1,500-2,000 คน )
      ประชากรชาย 4,805 คน
      ประชากรหญิง 5,230 คน
      ประชากรในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก    สถานที่สำคัญในพื้นที่
      โรงเรียน จำนวน 9 แห่ง
      สถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง
      หน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน 3 แห่ง
      วัด จำนวน 2 แห่ง
      สำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เมนูข้อมูลสถานี
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประวัติสถานีและที่ตั้ง
ผู้บังคับบัญชา
งานสอบสวน
งานจราจร
งานป้องกันปราบปราม
งานสืบสวน
งานธุรการ
สถานภาพกำลังพล
ทำเนียบหัวหน้าสถานี
สาระน่ารู้/คำแนะนำ
การป้องกันอาชญากรรม
อัตราค่าปรับคดีจราจร
ข่าวการสอบตำรวจ
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
ประวัติตำรวจไทย
รอบรู้เรื่องกฏจราจร
 
สถานีตำรวจภูธรโมถ่าย
เลขที่ 121 หมู่ที่ 2 ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
โทรศัพท์ 0-7745-4245    โทรสาร 0-7745-4001 E-mail : mothai@royalthaipolice.go.th